تبلیغات
12:17  1397/09/13
بزرگترین رویداد تاریخ استقامت کشور در مسافت 140 کیلومتر *CEI2 و 80 و 100 كيلومتر CEI *1، مورخ 8 و 9 آذر ماه در شهر تاریخی اصفهان با حضور 10 نفر داور، کلانتر و دامپزشک بین المللی برگزار گرديد
تبلیغات
شنبه بیست و چهارم شهریور ماه 1397
چهارشنبه بیست و یکم شهریور ماه 1397
تبلیغات
تبلیغات
رتبه بندی سوارکاران
تبلیغات