14:00  1394/12/19
تونیکس کره "دیامنت د سمیلی" وارد ایران شد و تحولی عظیم در نسل آینده تولیدات پرشی ایران محسوب می شود...
تبلیغات
13:32  1395/12/01
سی و یکمین مسابقات پرش با اسب هیأت سوارکاری استان تهران روز پنجشنبه مورخ 5 اسفند ماه...
12:41  1395/12/01
سی اُمین مسابقات پرش با اسب هیأت سوارکاری استان تهران در روزهای پنجشنبه و جمعه مورخ 28 و 29 بهمن ماه...
11:33  1395/12/01
نتایج چهارمین مسابقات درساژ هیأت سوارکاری استان اصفهان روز جمعه مورخ 29 بهمن ماه...
14:58  1395/11/30
جام 2017 CSIO5* امارات متحده عربی در العین با سه رشته، سوارکاری، تیراندازی و گلف...
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
رتبه بندی سوارکاران
تبلیغات