بورسیه آموزشی پدوک

پدوک در نظر دارد به تعداد محدودی از سوارکاران خوش آتیه، بورسیه آموزشی پدوک اعطا نماید

جهت دریافت بورسیه باید مراحل زیر را انجام دهید:

– برای دریافت بورسیه، فرم شما باید توسط هیات سوارکاری استان خود یا باشگاه سوارکاری و یا مربی تان پر شود.

– معرفین توجه داشته باشند، افرادی را معرفی کنید که بصورت حرفه ای مشغول سوارکاری هستند و از نظر اخلاقی و آتیه سوارکاری مورد تایید باشند.

– تکمیل و ارسال فرم درخواست بورسیه پدوک توسط معرف، به منزله قبولی در بورسیه نیست و پس از بررسی فرم ها، افراد قبول شده در بورسیه پدوک اعلام خواهند شد.

– عملکرد بورسیه گیرندگان و میزان استفاده از پکیج های آموزشی پدوک مورد بررسی قرار میگیرد و در صورتی که فرد بورسیه گیرنده از موارد آموزشی استفاده نکند، پس از اخطار، ممکن است بورسیه فرد، ابطال و به فرد دیگری اعطا شود.

فرم بورسیه آموزشی پدوک

مشخصات معرف

اعداد را به انگلیسی بنویسید.

مشخصات فرد بورسیه گیرنده

اعداد را به انگلیسی بنویسید.

در صورت هر گونه مشکل در ارسال فرم و یا کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان از طریق تلگرام در ارتباط باشید.