00:22  1397/05/06
مربی فرانسوی اسب‌های کورسی عرب، هفته گذشته به دعوت مجموعه دَنيل اِستاد و برای بازدید از اسب "ویس بابا" وارد ایران شد.
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
رتبه بندی سوارکاران
تبلیغات