کلاس های آموزش زبان انگلیسی تخصصی پدوک

ساعت کلاس خود را انتخاب نمایید

این کلاس ها عصر شنبه هر هفته برگزار می شود

کلاس EEL A

شنبه ها ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۰۰

کلاس EEL B

شنبه ها ۲۰:۳۰ تا ۲۱:۳۰

شما میتوانید هر کدام از کلاس ها را انتخاب نمایید.

این کلاس ها ظرفیت مشخصی دارد و در صورت تکمیل ظرفیت باید در کلاس بعدی قرار بگیرید.

در طی مدت زمان ترم، امکان تغییر ساعت کلاس وجود ندارد.

زمان انتخاب ساعت کلاس به پایان رسید

ظرفیت کلاس شنبه ها 18:00 تا 19:00 تکمیل شد.

در صورت هر گونه مشکل در ارسال فرم و یا کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان از طریق تلگرام در ارتباط باشید.