معاينه اسب

معاينه اسب

معاينه دهان :موارد معمولي كه در انها معاينه دهان لازم مي شود شامل لرزشهاي سر يا رفتار سركشي در هنگام سواركاري ، فراواني بزاق و اشكال در جويدن و يا بلعيدن (اختلال در بلع ) مي باشد.بعلاوه هر اسبي كه از كاهش جذب غذا و يا از دست رفتن وزن رنج مي برد باسد دهانش معاينه شود.

مقيد كردن :براي جلوگيري از عقب رفتن اسب بايد او را به صورت مورب به گوشه اي راند و يك دستيار ماهر در مقابل و نزديك سر اسب بايستد. بايد از يك افسار محكم استفاده شود، اما بيني و قسمتهاي فكي بايد به قدر كافي شل باشد تا اجازه باز كردن دهان را بدهد .  برخي اسبها از دستكاري هنگام باز كردن دهان رنج مي برند كه اگر شرايط باليني اجازه دهد ، ممكن است استفاده از آرامبخش ضروري شود .  متخصص باليني بايد هميشه آگاه باشد كه او از روبروي حيوان و به صورت مستقيم دام را معاينه خواهد كرد و بنابراين در صورت بلند كردن سر و حمله دام احتمال آسيب رسيدن به او وجود دارد .  در صورت امكان ، برخي اقدامات حفاظتي از طريق پيچيدن يك پتو به دور گردن بيمار و انداختن ان به جلوي اندامهاي حركتي فدامي انجام مي شود .

عاينه خارجی : معاينه خارجي دهان با ايستادن در جلوي حيوان و جدا كردن لبها با دو دست براي قابل ديد كردن مخاط لبها و دندانهاي پيشين انجام مي شود . رنگ غشاي مخاطي همراه با ويزگيهاي غير طبيعي مانند خونريزيهاي كوچك و خونمردگي مورد توجه قرار مي گيرند. بررسي دندانهاي پيش ممكن است اختلالات غير طبيعي در چريدن (مثل دهان طوطي) ،افتادن دندانها ، دندانهاي اضافي ، يا پوشش ناشي از از علوفه گزنده يا فقر چراندن ( چراندن طولاني در زمينهاي باير ) را مشهص كند.لبه هاي تيز در دندانهاي گونه بالايي مي توانند از طريق گونه ها لمس شوند .  با اين كار ممكن است محلي كه داراي درد ناحيه اي است مشخص شود.

معاينه داخلی : براي معاينه دقيقتر دهان مي توان از زبان بيمار به عنوان دهان باز كن استفاده كرد يا با استفاده از يك دهان باز كن براي اين منظور دهان را باز نگه داشت . استفاده از دهان باز كن : با ايستادن در پهلو يا موقعيتهاي ديگر اسب ، متخصص باليني دست خود را براي گرقتن انتهاي آزاد زبان به داخل فضاي بين دنداني هدايت مي كند.  زبان از ميان فضاي بين دنداني بيرون اورده شده و براي باز نگه داشتن دهان ، زبان به اهستگي در بين دندانهاي گونه قرار داده مي شود .  توجه داشته باشيد كه در اثر كشيدن زياد زبان به ترمز سطح شكمي زبان آسيب وارد نشود.  متخصص باليني همچنين بايد از كشيدن زبان روي دندان canine خودداري كند. اگر انگشت كوچك دستي كه زبان را گرفته است به دور افسار يا دهنه قلاب شود ف زبان با اطمينان بيشتري نگخ داشته مي شود. در اين حال ممكن است در دست ديگر متخصص باليني چراغ قوه اي براي نشان دادن دندانها و ساختارهاي نرم طرف مقابل دهان باشد.  با وارد كردن درست انگشتان به داخل گونه ، دندانهاي ناحيه گونه در اين سمت مورد لمس قرار خواهند گرفت .  در اين حالت اسب ديت را گاز نخواهد گرفت ، به شرط اينكه زبان در بين دندانهاي سمت مقابل نگه داشته شود، چون در اين خالت اسب از گاز گرفتن زبان خود بيم دارد .  نيمه ديگر زبان ممكن است با رها كردن زبان و گرفتن مجدد آن از فضاي بين دنداني طرف مقابل معاينه شود و مراحل كار تكرار گردد . خود زبان نبايد در طي معاينه فراموش گردد .  نبود كشش طبيعي در طي ملامسه زبان تخت عنوان فلجي بحث مي شود.

استفاده از دهان باز كن Swale : دهان باز كن swale و طرحهاي ديگر ان با باز نگه داشتن دندانهاي گونه در يك طرف دهان به متخصص باليني اجازه معاينه طرف مقابل را مي دهد. اين دهان باز در طرحهاي مختلف موجود است و براي استفاده ساده و ايمن مي باشد. متخصص باليني با كشيدن زبان به يكطرف به صورتي كه در بالا توضيح داده شد دهان را باز كرده و دهان باز كن را بين دندانهاي طرف مقابل وارد مي كند .  دستگيره دهان باز كن ممكن است توسط همكاري كه در همان طرف ايستاده نگه داده شود يا اينكه توسط تسمه كوچك تعبيه شده روي دهان باز كن به حلقه روي دهنه سفت مي شود.

استفاده از دهان باز كن Haussman : اين دهان باز كن كاملتر است و روي دهنه اسب سوار مي شود.دو صفحه روي سطوح دندانهاي پيش قرار گرفته و بصورت جداگانه توسط يك سيستم چرخ دنده اي حركت داده مي شود كه فك را به اندازه كافي باز مي كند و سپس در اين حالت قفل مي شود. اين دهان باز كن حداكثز فضا را براي معاينه و يا دستكاري داخل دهان ايجاد مي كند و فوراً هم مي تواند رها شود. عيبش خطر براي افراد است چون ممكن است در طي جا گذاري دهان باز كن يا وقتي كه دهان باز كن در محل است بد خو شود. تذكرات: معاينه بايد شامل ارزيابي از بوي دهان باشد – بوي متعفن به تنهايي نشان دهنده باقي ماندن غذا ، فساد دندان يا نكروز استخوان است . گاهي معاينه كانل دهان فقط تحت بيهوشي عمومي كوتاه مدت ميسر مي شود.

گردآوری شده توسط آزاده سرتلی

 

برچسب ها :
پست های مرتبط

چگونه اسبمان را بشوییم

حمام کردن یک بخش مهم در سلامت اسب را ایفا میکند حمام کردن جزیی از تربیت اسب محسوب میشود که اسبها یاد میگیرند که با تیمارگر خود ارتباط خوبی برقرار کند و از کنارشان بودن هراسی نداشته باشد.

14 فروردین 1403

تغذیه اسب

انواع علوفه‌ها و خوراک‌های اسب را معرفی می‌کند. این شامل علوفه تازه، خشک، سیلو شده و مرتعی می‌شود، همچنین خوراک‌های انرژی زا مانند غلات، فرآورده‌های فرعی غلات، ملاسها و ریشه‌ها است.

11 آذر 1402

احساسات و عواطف اسب ( قسمت اول)

تلاش برای اثبات احساسات حیوانات و تفسیر صحیح رفتارهایشان، چالشی در علم شناخت رفتار محسوب می‌شود.

30 آبان 1402

دیدگاهتان را بنویسید