اصول اوليه واکسيناسيون در اسب

اصول اوليه واکسيناسيون در اسب

واکسن ها از جمله تاثير گزارترين صلاح ها برای حفاظت اسب ها در مقابل بسياری از بيماری ها می باشد در اين قسمت شما با اينکه واکسن ها چگونه اسب شما را از بيماری ها حفظ ميکنند و 2 برنامه واکسيناسيون را برای اسب های تفريحی و ورزشی آشنا خواهيد شد در چندين سال گذشته واکسيناسيون جان هزاران اسب را نجات داده و بسياری از بيماری ها را در گله اسب ها محدود کرده است واکسن ها چطور باعث حفاظت اسب ها از بيماری ميشوند؟با واکسيناسيون يک ارگانيسم کشته شده يا ضعيف شده وارد بدن اسب ميشود و سيستم ايمنی بدن اسب را فعال ميکند و بر عليه آن ارگانيسم خاص سلول ها ايمنی بوجود می آيد و اگر اين ارگانيسم به صورت بيماری به اسب حمله کند سلول های ايمنی فعال شده توسط واکسن وارد عمل شده و بيماری اثر نميکند. در برخی اوقات واکسنها باعث تورم و بادکردگی و زخم در محل تزريق ميشوند در برخی موارد هم واکنش های آلرژيک ايجاد ميکند که اين خودش سلامت اسب رو به خطر می اندازد  بيشتر واکسن های اسبی به صورت داخل عضلانی تزريق ميشوند ولی برخی واکسن ها به صورت اسپری هم در جلوی دماغ اسب هم اسپری ميشوند که اين روش برای بيماريهای درگير کنند دستگاه تنفسی هست مانند آنفولانزا ، گورم و …  برخی هم بصورت داخل وريدی هست که از واکسن های اسبی اين نوع در بازار موجود نميباشد  اسب شما به چه واکسنی احتياج دارد؟برخی از اسب ها به همه واکسن ها احتياج ندارند دامپزشک اسب شما بهترين تصميم گيرنده است در اين مورد ولی شما اگر ميخواهيد بدانيد که چه واکسنی مناسب هست برای اسب شما بايد اين چهار مورد را در نظر بگيريد:

1- سن اسب :  بسياری از کره اسب ها به علت اينکه ايمنی مادری را بعد از مدتی از دست ميدهند نياز مند واکسن ميشوند و نيز اسب ها مسن هم بسته به شرايط نيازمند واکسن ميباشند

2- فعاليتی که از اسب خواسته ميشود بسياری از اسب های که در فعاليت های ورزشی شرکت می کنند دچار استرس هستند و نيازمند واکسن ولی مثلاً ماديان ها و نريان های که برای توليد مثل نگهداری ميشوند نيازمند يک سری ديگر از واکسن ها هسند

3- شرايط مديريت نگهداری :  اسب های که به صورت تکی در يک باشگاه نگهداری ميشوند و با اسب های که با تعداد زياد دريک مکان پانسيون هستند و يا اسب های که فاصله زيادی را از يک مزرعه به يک مزرعه ديگر حمل ميشوند همه اين ها نيازمند يک سری از واکسن ها ميباشند

4- موقعيت جغرافيايی و کشور که برخی کشورها يک سری بيماری ها را به صورت اختصاصی در آنجا دارند و بايد بر عليه آن بيماری واکسيناسيون انجام شود

برچسب ها :
پست های مرتبط

مارکوس انینگ: نسل جوان سوارکاران از اسب دور شده است

سوارکار اسطوره ای و بی تکرار آلمانی، بی توجهی به اسب و عدم رشد کافی در مسابقات ملی را دلیل کیفیت پایین مسابقات بین المللی می داند

۲۳ شهریور ۱۴۰۲

علی کاوه از زندگی حرفه ای خود می گوید

  علی کاوه از زندگی حرفه ای خود می گوید  

۱۱ تیر ۱۳۹۷

همراه با هنرجویان فنلاندی استاد علی قورچیان

همراه با هنرجویان فنلاندی استاد علی قورچیان    

۵ تیر ۱۳۹۷

دیدگاهتان را بنویسید